czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Informacja dla rodziców.
2019-09-01
 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2020/2021
     trwają od 1 września 2019 r. do 25 czerwca 2020 r.
2. Obowiązują 2 półrocza:
     I półrocze    od 01.09.2020 r.  do  28.01.2021 r.
    II półrocze    od 29.01.2021 r.  do  25.06.2021 r.
3. Przerwy świąteczne:
    zimowa         od  23.12.2021 r.          do 31.12.2020 r.
    wiosenna      od  01.04.2021 r.          do 06.04.2021 r.
4. Ferie:
    zimowe         od  15.02.2021 r.          do  28.02.2021 r.
    letnie            od  26.06.2021 r.          do  31.08.2021 r.
5. Zebrania rodziców:
    "dni otwarte ”   - informacja o postępach
    i zachowaniu uczniów    kl.   I – III     17.00 - 18.00
                                       kl.  IV – VIII      18.00 - 19.00  
                   
07 września            2020 r. poniedziałek
19 października       2020 r. poniedziałek
21 grudnia              2020 r. poniedziałek
 (informacja o przewidywanych śródr. ocenach ndst.)
29 stycznia           2021 r. podsumowanie I półrocza (piątek)
22 marca               2021 r. poniedziałek
24 maja                 2021 r. poniedziałek – informacja
 o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 
21 stycznia 2021 r. i 14 czerwca 2021 r. - podanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.

Egzamin ósmoklasisty
 
25, 26, 27 - maja 2021 r.   godz. 9.00 
(wtorek, środa, czwartek)
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2020 r. (poniedziałek)
4,5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)
25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek
 - dla uczniów SP klas I-VII)
4 czerwca 2021 r. (piątek) 

redaktor: Justyna Kramska  
<- powrót
Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze

tel: 683841227

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Przedszkole w Obrze

Szkolna 19

tel: 683841227

www: www.przedszkoleobra.bior.pl
 liczba odwiedzin: 1194899      online: 1