czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Zamówienia publiczne
2012-11-28
 

III PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W OBRZE
Siedziba Zamawiającego

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze
64-211 Obra ul. Szkolna 19
tel.  (68) 384 12 27  (68) 384 12 27 tel / fax  (68) 384 12 27  (68) 384 12 27
http://www.szkolaobra.bior.pl e-mail: szkolaobra@interia.pl

 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. "Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze.".

OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5


Załącznik nr 6


Załącznik nr 6.1


Załącznik nr 6.2


Załącznik nr 6.3


Załącznik nr 6.4


Załącznik nr 6.5


Załącznik nr 6.6


Załącznik nr 6.7


Załącznik nr 6.8


Załącznik nr 6.9


Załącznik nr 6.10

 

Załącznik nr 6 do edycji


Uzupełnienie nr 1 do SIWZ

================================


II PRZETARG  NIEOGRANICZONY

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W OBRZE
Siedziba Zamawiającego

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze
64-211 Obra ul. Szkolna 19
tel. (68) 384 12 27 tel / fax (68) 384 12 27
http://www.szkolaobra.bior.pl e-mail: szkolaobra@interia.pl

 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. "Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze.".

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3


Załącznik nr 4


Załącznik nr 5


Załącznik nr 6


Załącznik nr 6.1


Załącznik nr 6.2


Załącznik nr 6.3


Załącznik nr 6.4


Załącznik nr 6.5


Załącznik nr 6.6


Załącznik nr 6.7


Załącznik nr 6.8


Załącznik nr 6.9


Załącznik nr 6.10

Unieważnienie postępowania

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W OBRZE
Siedziba Zamawiającego

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Obrze
64-211 Obra ul. Szkolna 19
tel. (68) 384 12 27 tel / fax (68) 384 12 27
http://www.szkolaobra.bior.pl e-mail: szkolaobra@interia.pl

 
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. "Zakup, instalacja i uruchomienie pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - ,,Cyfrowa szkoła” w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze.".

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ

Załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ

Unieważnienie postępowania

 

 

 

redaktor: Justyna Kramska  
<- powrót
Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze

tel: 683841227

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Przedszkole w Obrze

Szkolna 19

tel: 683841227

www: www.przedszkoleobra.bior.pl
 liczba odwiedzin: 2169828      online: 1