czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Informacja dla rodziców.
2023-08-25
 
1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2023/2024
     trwają od 4. września 2023 r. do 21. czerwca 2024 r.
2. Obowiązują 2 półrocza:
     I półrocze    od 04.09.2023 r.  do  26.01.2024 r.
    II półrocze    od 29.01.2024 r.  do  21.06.2024r.
3. Przerwy świąteczne:
    zimowa         od  23.12.2023 r.          do 31.12.2023 r.
    wiosenna      od  28.03.2024 r.          do 02.04.2024 r.
4. Ferie:
    zimowe         od  12.02.2024 r.          do  25.02.2024 r.
    letnie            od  22.06.2024 r.          do  31.08.2024 r.
5. Zebrania rodziców:
    "dni otwarte ”   - informacja o postępach
    i zachowaniu uczniów    kl.   I – III     17.00 - 18.00
                                       kl.  IV – VIII      18.00 - 19.00  
                   
11. września            2023 r. poniedziałek
23. października       2023 r. poniedziałek
18. grudnia               2023 r. poniedziałek
 (informacja o przewidywanych śródr. ocenach ndst.)
26. stycznia           2024 r. podsumowanie I półrocza (piątek)
18. marca                2024 r. poniedziałek
13. maja                 2024 r. poniedziałek – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i pozostałych proponowanych ocenach z zajęć dydaktycznych i z zachowania)
10. czerwca             2024 r. poniedziałek –
(podsumowanie roku szkolnego 2023/2024)
 
  
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2, 3 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)
22 grudnia 2023r.  (piątek)
2 stycznia 2023r. (wtorek)
29, 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek)
2, 30, 31 maja 2024 r. (czwartek, czwartek, piątek)
 

redaktor: Justyna Kramska  
<- powrót
Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze

tel: 683841227

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Przedszkole w Obrze

Szkolna 19

tel: 683841227

www: www.przedszkoleobra.bior.pl
 liczba odwiedzin: 2169797      online: 1