Informacja dla rodziców.2022-09-01  

 

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2022/2023
     trwają od 1. września 2022 r. do 23. czerwca 2023 r.
2. Obowiązują 2 półrocza:
     I półrocze    od 01.09.2022 r.  do  20.01.2023 r.
    II półrocze    od 23.01.2023 r.  do  23.06.20223r.
3. Przerwy świąteczne:
    zimowa         od  23.12.2022 r.          do 31.12.2022 r.
    wiosenna      od  06.04.2023 r.          do 11.04.2023 r.
4. Ferie:
    zimowe         od  30.01.2023 r.          do  12.02.2023 r.
    letnie            od  22.06.2023 r.          do  31.08.2023 r.
5. Zebrania rodziców:
    "dni otwarte ”   - informacja o postępach
    i zachowaniu uczniów    kl.   I – III     17.00 - 18.00
                                       kl.  IV – VIII      18.00 - 19.00  
                   
06. września            2022 r. poniedziałek
24. października       2022 r. poniedziałek
19. grudnia               2022 r. poniedziałek
 (informacja o przewidywanych śródr. ocenach ndst.)
23. stycznia           2023 r. podsumowanie I półrocza (piątek)
20. marca                2023 r. poniedziałek
15. maja                 2023 r. poniedziałek – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych
9. czerwca              2023 r. piątek –
informacja o przewidywanych ocenach rocznych
 
 
Sprawdzian ósmoklasisty
23, 24, 25 maja 2023r. godz. 9.00
(wtorek, środa, czwartek) 
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14. października 2022 r. (piątek)
31. października 2022 r. (poniedziałek)
2. maja  2023r. (wtorek)

23, 24, 25 maja 2023 r. ( wtorek,środa, czwartek,
 - dla uczniów SP klas I-VII)
9. czerwca 2023 r. (piątek) redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka