czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Aktualności
Projekt
2017-09-27

Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

 

„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów”
Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego , Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od września 2017 r. do marca 2019 r.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego, wparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy a także wzrost wiedzy i wiadomości w zakresie kierunków kształcenia poprzez udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  

W ramach projektu zaplanowano:

Wsparcie uczniów, które polegać będzie na realizacji zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, kół zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych

Wsparcie  nauczycieli w zakresie podwyższania kompetencji na rzecz rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz pracy wykonywanej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń oraz pomoce specjalistyczne

redaktor: Justyna Kramska  
<- powrót
Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze

tel: 683841227

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Przedszkole w Obrze

Szkolna 19

tel: 683841227

www: www.przedszkoleobra.bior.pl
 liczba odwiedzin: 932534      online: 1