czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
 Strona:  1  
.
2017-09-18

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKONEGO W OBRZE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT

/nazwa stanowiska pracy/

  1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie lub wyższe administracyjno-ekonomiczne,

- dobry stan zdrowia,

- znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem przedszkola i szkoły podstawowej.

  1. Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi urządzeń biurowych,

- właściwa organizacja pracy,

- komunikatywność.

  1. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny. 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- obsługa techniczna kancelarii przedszkola i szkoły podstawowej,

- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola i szkoły podstawowej,

- utrzymywanie kontaktów służbowych z Urzędem Miejskim w Wolsztynie,

- inne zlecone przez Dyrektora ZSP w Obrze.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ZSP (w sekretariacie)  ZSP w Obrze, ul. Szkolna 19, 64-211 Obra w terminie do dnia 26.09.2017r.

Aplikacje, które wpłyną do ZSP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.szkolaobra.bior.pl/ oraz na tablicy informacyjnej zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Obrze /parter/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,    poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 ze zm.)”.

 SERDECZNIE WITAMY NA NASZEJ STRONIE!!!

      Zespół Szkolno - Przedszkolny w Obrze tworzą uczniowie przedszkola, Szkoły Podstawowej im. Misjonarzy Oblatów oraz uczniowie Gimnazjum im. prof. Tadeusza Tuszewskiego.   Wszyscy razem i każdy z osobna staramy się stworzyć niepowtarzalny klimat szkoły, by była ona dla nas drugim domem. Nasza szkoła jest otwarta  na  ucznia,  przyjazna, w której oprócz dobrej edukacji młodzież może liczyć na wsparcie emocjonalne i duchowe, na chwile wytrwałej nauki oraz rozrywki.  


    Kontakt

Gimnazjum im. prof. Tadeusza Tuszewskiego
w Obrze
e-mail: szkolaobra@interia.pl


Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów
w Obrze
tel: 0683841227
e-mail: szkolaobra@interia.pl   


 

Gimnazjum im. prof. Tadeusza Tuszewskiego w Obrze

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze

tel: 683841227

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Przedszkole w Obrze

Szkolna 19

tel: 683841227

www: www.przedszkoleobra.bior.pl
 liczba odwiedzin: 473018      online: 2