czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Świetlica
Świetlica
2019-09-01
 

ZAPRASZAMY  DO  NASZEJ  ŚWIETLICY
CZYNNA  OD  PONIEDZIAŁKU  DO PIĄTKU
700  -  1500(działalność świetlicy szkolnej uzupełniana jest działalnością świetlicy środowiskowej
zajęcia popołudniowe do poniedziałku do piątku 1400  -  18ooOpiekę wychowawczo-dydaktyczną w świetlicy sprawują:
mgr Monika Szopka - kierownik świetlicy
mgr Karol Rybicki - wychowawca
mgr Alicja Kałka - wychowawca
mgr Robert Wilk - wychowawca
mgr Roman Poniedziałek - wychowawca
mgr Jakub Wierzbicki - wychowawca
mgr Daria Wita - wychowawca


Celem głównym świetlicy jest:

- zapewnienie opieki wychowawczej,
- zapewnienie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce,
- wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
- upowszechnienie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej,
  nawyków higieny i czystości,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.


REGULAMIN  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

  1. Świetlica czynna jest codziennie w godz. 700  -  1500
     (1400  -  18oo działa też świetlica środowiskowa)

  2. Świetlica służy wszystkim uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze, w szczególności uczniom dojeżdżającym.
  3. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy przed zajęciami i po skończonych zajęciach czekają na autobus.
  4. Uczniowie mogą korzystać z pomocy wychowawcy podczas odrabiania lekcji.
  5. Starsi uczniowie powinni pomagać słabszym i młodszym kolegom w nauce oraz stwarzać atmosferę życzliwości.
  6. Uczniowie mają prawo korzystać z zajęć organizowanych w świetlicy.
  7. W świetlicy obowiązuje kulturalne zachowanie, poszanowanie znajdującego się tam sprzętu i gier.
  8. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.
  9. Uczniowie, którzy chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę od rodziców.
10. Uczniowie mają obowiązek dbać o ład i porządek w świetlicy szkolnej.

OBIADY

Razem ze świetlicą funkcjonuje stołówka szkolna.
Cena jednego obiadu wynosi:
- 4,00 zł - dla ucznia,
- 7,00 zł - dla pracownika szkoły.

Stołówka szkolna wydaje obiady w godz 1130  -  13oo .

Wpłaty za obiady należy dokonywać do 15 każdego miesiąca u kierownika świetlicy.
W świetlicy szkolnej (tablica ogłoszeń) wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

Tutaj również wydawana jest gorąca herbata - odpłatność za miesiąc wynosi 1,50 zł.
Uczniowie klas I-VI korzystają też z programu "Szklanka mleka".

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła powtórnie przystąpiła do  programu  "Warzywa  i  owoce w szkole" w ramach którego uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej 3 razy w tygodniu otrzymują świeże owoce lub warzywa. 


GALERIA: Świetlica

pobierz zdjęcie 140.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 151.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 150.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 149.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 148.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 147.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 146.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 145.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 144.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 143.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 142.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 141.jpg.jpg
pobierz zdjęcie 152.jpg.jpg
redaktor: Justyna Kramska  
<- powrót
Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze

tel: 683841227

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Przedszkole w Obrze

Szkolna 19

tel: 683841227

www: www.przedszkoleobra.bior.pl
 liczba odwiedzin: 944913      online: 1