czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Informacja dla rodziców.
2021-09-01
 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2021/2022
     trwają od 1 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.
2. Obowiązują 2 półrocza:
     I półrocze    od 01.09.2021 r.  do  14.01.2022 r.
    II półrocze    od 17.01.2022 r.  do  24.06.2022 r.
3. Przerwy świąteczne:
    zimowa         od  23.12.2021 r.          do 31.12.2021 r.
    wiosenna      od  14.04.2022 r.          do 19.04.2022 r.
4. Ferie:
    zimowe         od  17.01.2022 r.          do  30.01.2022 r.
    letnie            od  25.06.2022 r.          do  31.08.2022 r.
5. Zebrania rodziców:
    "dni otwarte ”   - informacja o postępach
    i zachowaniu uczniów    kl.   I – III     17.00 - 18.00
                                       kl.  IV – VIII      18.00 - 19.00  
                   
06 września            2021 r. poniedziałek
25 października       2021 r. poniedziałek
 6 grudnia               2021 r. poniedziałek
 (informacja o przewidywanych śródr. ocenach ndst.)
14 stycznia           2022 r. podsumowanie I półrocza (piątek)
 7 marca                2022 r. poniedziałek
23 maja                 2022 r. poniedziałek – informacja
 o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 
25 stycznia 2022 r. i 13 czerwca 2022 r. - podanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.

Egzamin ósmoklasisty
 
24, 25, 26 - maja 2022 r.   godz. 9.00 
(wtorek, środa, czwartek)
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2021 r. (czwartek)
12 listopada r. (piątek)
24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek
 - dla uczniów SP klas I-VII)
17 czerwca 2022 r. (piątek) 

redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka  
<- powrót
Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze

tel: 683841227

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Przedszkole w Obrze

Szkolna 19

tel: 683841227

www: www.przedszkoleobra.bior.pl
 liczba odwiedzin: 1523279      online: 1