czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Informacja dla rodziców.
2016-09-01
 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2018/2019
     trwają od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.
2. Obowiązują 2 półrocza:
     I półrocze    od 03.09.2018 r.  do  10.01.2019 r.
    II półrocze    od 11.01.2019 r.  do  21.06.2019 r.
3. Przerwy świąteczne:
    zimowa         od  23.12.2018 r.          do 31.12.2018 r.
    wiosenna      od  18.04.2019 r.          do 23.04.2019 r.
4. Ferie:
    zimowe         od  14.01.2019 r.          do  27.01.2019 r.
    letnie            od  22.06.2019 r.          do  31.08.2019 r.
5. Zebrania rodziców:
    "dni otwarte ”   - informacja o postępach
    i zachowaniu uczniów    kl.   I – III     16.00 - 17.00
                                       kl.  IV – VI      17.00 - 18.00  
                   kl. VII, VIII Gimnazjum     18.00 - 19.00
17 września            2018 r. poniedziałek
22 października       2018 r. poniedziałek
10 grudnia              2018 r. poniedziałek
 (informacja o przewidywanych śródr. ocenach ndst.)
11 stycznia           2019 r. podsumowanie I półrocza (piątek)
25 marca                2019 r. poniedziałek
20 maja                 2019 r. poniedziałek – informacja
 o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 
Egzamin gimnazjalny
 
10, 11, 12 - kwietnia 2019 r.   godz. 9.00
(środa, czwartek, piątek)

Egzamin ósmoklasisty
 
15, 16, 17 - kwietnia 2019 r.   godz. 9.00 
(poniedziałek, wtorek, środa)
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada  2019 r.  (piątek)
2 maja 2019 r. (czwartek)


Dla uczniów SP (klasy I-VIII)
10, 11, 12 - kwietnia 2019 r.

Dla uczniów SP (klasy I-VII) i uczniów III klas Gimnazjum
15, 16, 17 - kwietnia 2019 r. 

redaktor: Justyna Waśko  
<- powrót
Gimnazjum im. prof. Tadeusza Tuszewskiego w Obrze

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze

tel: 683841227

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Przedszkole w Obrze

Szkolna 19

tel: 683841227

www: www.przedszkoleobra.bior.pl
 liczba odwiedzin: 751491      online: 1