czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Informacja dla rodziców.
2019-09-01
 

 

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2019/2020
     trwają od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
2. Obowiązują 2 półrocza:
     I półrocze    od 02.09.2019 r.  do  23.01.2020 r.
    II półrocze    od 24.01.2020 r.  do  26.06.2020 r.
3. Przerwy świąteczne:
    zimowa         od  23.12.2020 r.          do 31.12.2019 r.
    wiosenna      od  09.04.2020 r.          do 14.04.2020 r.
4. Ferie:
    zimowe         od  27.01.2020 r.          do  09.02.2020 r.
    letnie            od  27.06.2020 r.          do  31.08.2020 r.
5. Zebrania rodziców:
    "dni otwarte ”   - informacja o postępach
    i zachowaniu uczniów    kl.   I – III     17.00 - 18.00
                                       kl.  IV – VIII      18.00 - 19.00  
                   
09 września            2019 r. poniedziałek
21 października       2019 r. poniedziałek
16 grudnia              2019 r. poniedziałek
 (informacja o przewidywanych śródr. ocenach ndst.)
24 stycznia           2020 r. podsumowanie I półrocza (piątek)
23 marca                220 r. poniedziałek
25 maja                 2020 r. poniedziałek – informacja
 o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 
16 stycznia 2020 r. i 10 czerwca 2020 r. - podanie informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.

Egzamin ósmoklasisty
 
21, 22, 23 - kwietnia 2020 r.   godz. 9.00 
(wtorek, środa, czwartek)
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2019 r. (poniedziałek)
31 październikia 2019 r. (czwartek)
2,3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)
21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (wtorek, środa, czwartek
 - dla uczniów SP klas I-VII)
12 czerwca 2020 r. (piątek) 

redaktor: Justyna Kramska  
<- powrót
Szkoła Podstawowa im. Misjonarzy Oblatów w Obrze

tel: 683841227

e-mail: szkolaobra@interia.pl


Przedszkole w Obrze

Szkolna 19

tel: 683841227

www: www.przedszkoleobra.bior.pl
 liczba odwiedzin: 944908      online: 2