Tytka Miłosierdzia2021-12-21  
       Szkolno - Przedszkolne Koło Wolontariatu wspólnie z ojcem proboszczem wzięli udział w cyklicznej akcji charytatywnej „Tytka Miłosierdzia”. W nadchodzącym czasie oczekiwania Świąt Bożego Narodzenia, chcąc dać radość wszystkim mieszkańcom naszej parafii szkoła w Obrze podjęła się pomocy potrzebującym. Ogłoszona zbiórka żywności okazała się trafionym sposobem na wyrażenie empatii dla drugiego człowieka. Dzieląc się pokarmem z potrzebującymi uczymy dzieci i młodzież bezinteresownej pomocy innym. Takie działania mogą zmienić świat, zaczynając od najbliższego otoczenia. Dziękujemy Firmie Syto Co – Packaging Polska Sp.z.o.o Wolsztyn za dołożenie swojej cegiełki wsparcia i dostarczenie do szkoły upominków w postaci kosmetyków.  Za każdą okazaną pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy.
                                                                                                Szkolno – Przedszkolne Koło Wolontariatu


redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka