Dzień Świętości2021-11-04  
      Celem Dnia Świętości, było  przypomnienie, wzorców godnych naśladowania, ponieważ w dzisiejszych czasach bardzo potrzebujemy takich osób. W tym roku postaciami, na  które szczególnie zwróciliśmy uwagę był: św. Józef, (ponieważ mamy rok św. Józefa), siostra Róża Czacka i kardynał Stefan Wyszyński. Wszyscy oni zostali przez Ojca Świętego papieża Franciszka uroczyście ogłoszeni błogosławionymi. Cieszymy się, że większość uczniów pięknie się przebrała, co można zobaczyć na dołączonych fotografiach. W środę 10 listopada 2021 r.  rozstrzygnięty zostanie konkurs na najlepiej przebraną klasę. Dzieci w ramach konkursu zaśpiewają również wybraną  piosenkę religijną.


redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka