Konkurs pięknego czytania2021-10-15  
      W tym roku również zaprosiliśmy uczniów klas II i III do udziału w nim.
Cele konkursu:
− popularyzacja czytania wśród dzieci;
− zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się piękną polszczyzną;
− stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnych osiągnięć
z rówieśnikami;
− rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Kryteria oceny uczestników:
Podczas czytania tekstu są brane pod uwagę:
- płynność;
- poprawność;
- wyrazistość;
- modulacja głosu;
- przestrzeganie znaków interpunkcyjnych;
- postawa, zachowanie w trakcie czytania;
- nawiązanie kontaktu ze słuchaczami.
       Raz w miesiącu uczniowie poszczególnych klas biorą udział w „Konkursie Pięknego Czytania”, który przeprowadzany jest w Bibliotece Publiczno - Szkolnej w Obrze. Natomiast w  czerwcu z mistrzów poszczególnych miesięcy wyłaniany jest  najpiękniej czytający uczestnik konkursu. Nosi on nazwę „Mistrz Pięknego Czytania Roku Szkolnego 2021/2022”. Finalista otrzymuje dyplom oraz książkę, które zostaną wręczone na uroczystym apelu na zakończenie roku szkolnego.


redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka