Smak życia, czyli debata o dopalaczach2021-10-14  
       Spotkanie dotyczyło zagrożenia wynikającym z zażywania dopalaczy. Zajęcia poprowadził prof. nadzw. dr. hab. Krzysztof A. Wojcieszek, rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.  Przekazywane treści prowadzone były metodą burzy mózgów, praca z rekwizytami, a także przedstawione informacje na podstawie prezentacji multimedialnej. Młodzież dowiedziała się jakie substancje w pożywieniu są dla nich szkodliwe. W jaki sposób kształtować system wartości, a także zostali poinformowani o realnych konsekwencjach zażywania dopalaczy.


redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka