Mecz matematyczny 8a-8b2021-05-26  
     Klasę  8a reprezentowali Lena Lorenz, Natalia Walkowiak, Maja Tomys, Wiktor Bojanowski i Marcin Nyczkowiak – kapitan. Natomiast klasa  8b wystąpiła w składzie: Julianna Wajs, Patrycja Rybarczyk, Patryk Tomys, Jan Mogielnicki, Kacper Krawczyk – kapitan.
      Uczniowie otrzymali dzień wcześniej zestaw 20 zadań do rozwiązania podczas meczu. Zespoły na przemian podawały zadania przeciwnikowi. Za każde przyjęte zadanie zespół mógł uzyskać 3 punkty. Ostatecznie po trwającym 50 minut meczu zwyciężyła 8a uzyskując 12 punktów. Drugie miejsce zajęła 8b z 9 punktami. Kibice z obu klas aktywnie dopingowali swoje zespoły. Komisja w składzie: pani Elżbieta Błaszczyk, pani Maria Matyla i pani Olga Domagalska czuwała nad przebiegiem meczu. Gwizdek oznajmił początek i koniec meczu. redaktor: Justyna Kramska