Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa2021-01-03  
W tym roku konkus wyglądał nieco  inaczej niż dotychczas, ponieważ przyjął on formę Rodzinnej Szopki Bożonarodzeniowej. W wyniku podsumowania konkursu rodzina Jakubowskich z Jażyńca otrzymała wyróżnienie. W konkusie wzięła również udział rodzina Cichych z Jażyńca. Gratulujemy!!!


redaktor: Justyna Kramska