.2020-09-18  
Poniżej przedstawiamy Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie
ZSP w Obrzeredaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka