Spotkanie z dzielnicowym2019-12-15  
      Spotkania były podzielone na dwie grupy wiekowe. W pierwszym spotkaniu brały udział klasy 5 -8. Pan dzielnicowy przestrzegał nas przed cyberprzemocą oraz przed używaniem i szkodliwością  e-papierosów. W drugim spotkaniu brały udział dzieci przedszkolne, które miały okazję porozmawiać z policjantem na temat zachowania bezpieczeństwa na drodze do i z przedszkola, o prawidłowym zachowaniu się na przejściu dla pieszych i jak korzystać z sygnalizacji świetlnej, a także o bezpiecznym podróżowaniu samochodem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe oraz pokazał dzieciom akcesoria, które policjant nosi przy sobie podczas służby.


redaktor: Justyna Kramska