Turniej Mikołajkowy Tenisa Stołowego2019-12-12  
      Impreza zorganizowana była przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz Uczniowski Klub Sportowy „MUSTANG” z Obry.W zawodach wzięło udział 31 zawodników z pięciu szkół. Uczniowie to reprezentanci Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Obrze, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Świętnie, Szkoła Podstawowa ze Starego Widzimia, Szkoła Podstawowa nr 2 z Wolsztyna oraz Szkoła Podstawowa nr 1 z Wolsztyna. Zawodnicy w dwóch kategoriach wiekowych rywalizowali między sobą grając w grupie systemem „każdy z każdym”.  Niektóre mecze stały na wysokim poziomie, nie brakowało też emocji związanych ze współzawodnictwem. W grupie młodszych zawodników, najlepszym tenisistą stołowym okazał się Łukasz Lorenc z SP nr 1 z Wolsztyna, drugie miejsce wywalczył Bartosz Wilk SP ze Starego Widzimia, a trzecią pozycje zajął Mateusz Nieborak z również SP ze Starego Widzimia. W grupie starszej pierwsze miejsce zdobył Marcin Nyczkowiak z SP w Obrze, drugie miejsce Mateusz Rzeźnik z SP nr 2 z Wolsztyna, a trzecią pozycję wywalczył Krzysztof Pacyna z SP z Wroniaw. Pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone dyplomem i medalem. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Organizatorzy dziękują Urzędowi  Miasta i Gminy Wolsztyn za ufundowanie nagród.
                                                                                                                                                          Julita Waligóra


redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka