Apel podsumowujący - grudzień2019-12-21  
      Wyczytano wszystkie konkursy oraz zawody sportowe, w których uczniowie brali udział, a także omówione zostały  działania szkolnego koła wolontariatu, ogniska misyjnego oraz kółka matematycznego. Życzymy uczniom i nauczycielom dalszych sukcesów w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.


redaktor: Justyna Kramska