Pożegnanie klas ósmych2019-08-22  
     Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice absolwentów oraz absolwenci klas ósmych.  Część oficjalna rozpoczęła się wniesieniem sztandaru szkoły oraz wspólnym  odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani Dyrektor Elżbieta Błaszczyk  powitała zaproszonych gości oraz podsumowała pracę absolwentów dziękując i gratulując uczniom biorącym z sukcesami udział w wielu różnorodnych konkursach. Nie zabrakło podziękowań rodzicom, którzy licznie towarzyszyli w tym dniu swoim dzieciom za współpracę i życzliwość. Sponsorom i ludziom dobrej woli Pani Dyrektor podziękowała za pomoc w funkcjonowaniu szkoły. 
       W dalszej części uroczystości zostały wręczone nagrody książkowe i dyplomy absolwentom, którzy szczególnie wyróżnili się osiągając bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, zdobywając wysokie miejsca w licznych konkursach na szczeblu powiatowym, rejonowym i ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych i strażackich. Pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom. Tytuł „Najlepszy Absolwent Szkoły Podstawowej w Obrze” otrzymała uczennica klasy VIIIa Nina Dzioch.  Tytuł „Najwybitniejszy Sportowiec Absolwent Szkoły Podstawowej w Obrze” otrzymał uczeń klasy VIIIb Krzysztof Jokiel. Na zakończenie części oficjalnej został odśpiewany hymn szkoły. 
     Po wręczeniu świadectw nastąpiła część artystyczna, w której uczniowie klas ósmych zatańczyli na wstępie pięknego poloneza. Uczennice wykonały układ taneczny. Emilia Stelmaszyk wykonała piosenkę pt: „ Cudownych rodziców mam”. Uczniowie klasy VIIb wręczyli na pożegnanie absolwentom pamiątkowe statuetki, a w tle można było zobaczyć prezentację multimedialną z pamiątkowymi zdjęciami przedstawiającymi ciekawe momenty życia uczniów klas ósmych na wycieczkach klasowych i imprezach szkolnych. Uroczystość zakończyła się wręczeniem kwiatów wszystkim zaproszonym gościom oraz pracownikom szkoły. Absolwenci podziękowali wszystkim zebranym za trud włożony w ich wychowanie i kształcenie. Część artystyczną przygotowała młodzież klas ósmych wraz z wychowawcami Dorotą Brzezińską i Marią Matylą. W stołówce szkolnej uczniowie klas VII przygotowali humorystyczne pożegnanie przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców absolwentów. Wieczorem w pobliskiej restauracji „Ewada” rodzice absolwentów zorganizowali komers klas ósmych.  

                                                                                                                                                          Maria Matyla


redaktor: Justyna Kramska