Nasi strażacy w Koninie - eliminacje wojewódzkie2019-04-30  
     Konkurs odbył się w sobotę 27 kwietnia. Pojechaliśmy tam samochodem PSP Wolsztyn razem z Druhem Szymonem Tomysem i naszym absolwentem Filipem Wieczorkiem, który reprezentował Powiat w kategorii szkół średnich. Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej popularyzuje wśród dzieci i młodzieży: zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych. Eliminacje poszerzają wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ratownictwa w tym ratownictwa ekologicznego, chemicznego, medycznego, przeciwpożarowego. Uczestnicy przygotowując się do eliminacji zdobywają podstawową wiedzę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Turniej zwiększa świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i uczy skutecznych sposobów ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych. Kształtuje właściwe postawy i zachowania wobec szkodliwej działalności człowieka.
      Eliminacje wojewódzkie składały się z dwóch części: testu pisemnego i finału ustnego, do którego kwalifikowało się po pięć osób w każdej z trzech grup wiekowych. Brali w nich udział laureaci eliminacji powiatowych z 31 powiatów Wielkopolski w sumie 92 osoby. Patryk Tomys zajął wysokie  III miejsce, natomiast Oliwia Komasa uplasowała się w połowie stawki uczestników – zajmując 13 lokatę. Raz jeszcze gratulujemy podjęcia wysiłku i trudu przyswajania niełatwych treści. Szczególne podziękowania kierujemy do Druhów strażaków OSP Obra: Szymona Tomysa, Rafała Smerdki i Mikołaja Maćkowiaka.redaktor: Justyna Kramska