Powiatowy konkurs plastyczny ph. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”2019-06-13  
      Wyróżnienie i nagrodę otrzymała uczennica klasy IVb Lena Mogielnicka. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Konkurs  wskazywał na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi i  zwracał uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.


redaktor: Justyna Kramska