Czy wiecie dzieci, gdzie wędrują śmieci?2018-06-03  
      Na początek odwiedzili składowisko odpadów w Powodowie po czym udali się do oczyszczalni ścieków, gdzie mogli sami zobaczyć jaką drogę przechodzą zanieczyszczenia, by móc wrócić w postaci wody do środowiska naturalnego. W czasie zajęć uczniowie mieli również okazję przejść przez punkt składowania odpadów na Berzynie. Dzięki tej lekcji terenowej z pewnością świadomość gospodarki odpadami wśród trzecioklasistów jest zdecydowanie większa.
      Na koniec wyprawy uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach leśnych krocząc ścieżką edukacyjną „Bagno Chorzemińskie”. Było to drugie spojrzenie na środowisko naturalne – rezerwat przyrody. Po przeanalizowaniu „dwóch stron medalu” zmęczeni, ale zadowoleni z innej formy zajęć wszyscy uczestnicy wyprawy wrócili do szkoły.


redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka