Powiatowy Turniej BRD2018-05-14  

     W zmaganiach wzięło  udział 17 drużyn.  Turniej miał  charakter wieloetapowy. W pierwszej części  sprawdzono wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczniowie otrzymali test składający się z 25 pytań (test wiedzy) oraz 10 pytań (skrzyżowania). Konkurencje praktyczne składające się na drugi etap przeprowadzone zostały na terenie okalającym boiska przy SP nr 1 w Wolsztynie. Drużyny musiały bezbłędnie pokonać tor przeszkód złożony m.in. ze slalomu,  tarki, żmijki, ósemki.
    Sędziami podczas turnieju byli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie wspomagani przez przedstawicielki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.
      Zwycięzcami konkursu okazali się uczniowie naszej szkoły zarówno w kategorii szkół podstawowych (Maria Milanowska, Patrycja Rybarczyk, Kacper Zalisz, Jędrzej Waligórski) jak i w kategorii szkól gimnazjalnych (Michalina Rychła, Eryka Szymkowiak, Norbert Kata).  Uczniowie otrzymali rowery górskie ufundowane przez Starostę Powiatowego w Wolsztynie, Burmistrza Wolsztyna, Wójta Gminy Siedlec oraz  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie. Gratulujemy :)redaktor: Justyna Waśko