Dzień Edukacji Narodowej2016-10-18  
    Z tej okazji uczniowie przygotowali krótki występ artystyczny, w trakcie którego wierszem i piosenką podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za trud i wysiłek włożony w ich edukację i wychowanie.
    Pani dyrektor Elżbieta Błaszczyk podziękowała także wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz życzyła dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej, jak również powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych. 
    Wyrazy uznania i gratulacje pani dyrektor skierowała do nauczycieli szczególnie uhonorowanych za ich osiągnięcia pedagogiczne: pani Genowefie Kaźmierczak wyróżnionej Nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i panu Romanowi Poniedziałkowi, który otrzymał Nagrodę Burmistrza Miasta Wolsztyna. 
    Tego dnia również pożegnaliśmy się z odchodzącą na emeryturę panią Teresą Domagalską. Pani dyrektor podziękowała jej za wiele lat wspólnej pracy i w imieniu wszystkich pracowników szkoły życzyła powodzenia w realizacji wszystkich planów i marzeń oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym.


redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka