Zajęcia dodatkowe2021-09-01  

                 PLAN REALIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH

             W ROKU SZKOLNYM 

Dzień tygodnia

Nr lekcji/godz.

Nauczyciel prowadzący, rodzaj zajęć, uczniowie

 

 

 

 

 

poniedziałek

3


6


7


8


9


 

 

 

 

 

 

wtorek

1


5

6

7


8


15.00


 

 

 

 

 

 

środa

1


2


3


7


8


9


15.00


 

 

 

 

czwartek

1

2


3


5


6


7


8


9


 

 

 

 

 

 

piątek

3


4


7


8


9
redaktor: Justyna Kramska, Alicja Kałka